วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

จำหน่ายบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560

 
บันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560  เป็นต้นไป
นราคาเล่มละ 150 บาท
 
โดยชำระเงินที่
สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
แล้วนำใบเสร็จรับเงิน มารับบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
ที่ สำนักอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
 
รายได้นำเข้ากองทุนสวัสดิการ สพฐ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น