วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี 2561


โดยเข้าไปที่ http://diary.obec.go.th/index.php

ขั้นตอนการใช้งานระบบ D - OBEC DIARY 2018

- สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
https://drive.google.com/file/d/0B7cAPldZbsPLd3g1TlgxTEJERDQ/view?usp=sharing

- สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
https://drive.google.com/file/d/0B7cAPldZbsPLM1ByeEZSOUNYb1E/view

- สำหรับสำนักใน สพฐ.
https://drive.google.com/file/d/0B7cAPldZbsPLQ3pWY1k5ZC1JUGs/view