วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมครัวความสุขของคนรักอาหาร

ภาพกิจกรรมของความสุขของคนรักอาหาร ครั้งที่ 1/2560
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
 ณ ห้องประชุมและห้องครัวสาธิต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ภาพประกอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 14 - 16  มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
จังหวัดอุบลราชธานี https://drive.google.com/drive/folders/0B7cAPldZbsPLZHk0SlNxaDRxdHc?usp=sharing
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

จำหน่ายบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560

 
บันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560  เป็นต้นไป
นราคาเล่มละ 150 บาท
 
โดยชำระเงินที่
สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
แล้วนำใบเสร็จรับเงิน มารับบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
ที่ สำนักอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
 
รายได้นำเข้ากองทุนสวัสดิการ สพฐ.